Szkoła Podstawowa W Międzylesiu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Międzylesiu

Adres Szkoła Podstawowa W Międzylesiu

12A
Miejscowość Międzyleś
Kod pocztowy 05-326
Gmina Poświętne
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Międzylesiu

257991656
Strona
Regon 00112471500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Międzylesiu znajduje się w miejscowości Międzyleś pod adresem 12A. Nr tel. do szkoły podstawowej to 257991656. Numer fax: 257999380. Szkoła podstawowa ma lokalizację na terytorium gminy Poświętne, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy placówki szkolnej znajdziemy pod adresem www.spmiedzyles.szkolnastrona.pl. Placówka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00112471500000.

Szkoła Podstawowa W Międzylesiu uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczących się w placówce wynosiła 86, z czego 42 stanowiły uczennice, a 44 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,17. Powiat wołomiński ma zarejestrowane 67 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 18333 uczniów w powiecie przypada 67 innych szkół podstawowych (273,63 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Międzyleś: 1
  • w gminie Poświętne: 6
  • powiat wołomiński: 71
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa