Katolickie Gimnazjum Spsk Im. Jana Pawła Ii


Najważniejsze informacje - Katolickie Gimnazjum Spsk Im. Jana Pawła Ii

Patron Jan Paweł II

Adres Katolickie Gimnazjum Spsk Im. Jana Pawła Ii

Sienkieiwcza 60
Miejscowość Zawiercie
Kod pocztowy 42-400
Gmina miasto Zawiercie
Powiat zawierciański
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Katolickie Gimnazjum Spsk Im. Jana Pawła Ii

326710547
Strona
Regon 15000266900129
Organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

Katolickie Gimnazjum Spsk Im. Jana Pawła Ii znajduje się w miejscowości Zawiercie pod adresem Sienkieiwcza 60. Numer telefonu do szkoły to 326710547. Numer faksu: 326710547. Gimnazjum mieści się na terenie gminy Zawiercie, powiat zawierciański , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.katolikzawiercie.eu. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 15000266900129. Jednostka rejestrująca dla Katolickie Gimnazjum Spsk Im. Jana Pawła Ii to gmina.

Kształcenie w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista osiąga z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat zawierciański ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo śląskie - 798. Na 3350 uczniów w powiecie przypada 22 innych gimnazjów (152,27 na placówkę), a średnia w województwie to 157,06 (125334 uczniów na 798 placówek).

Mapa