Przedszkole Publiczne Nr 3


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 3

Adres Przedszkole Publiczne Nr 3

Junacka 2
Miejscowość Czechowice-Dziedzice
Kod pocztowy 43-502
Gmina Czechowice-Dziedzice
Powiat bielski
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 3

322154421
Regon 27200003500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 3 znajduje się w miejscowości Czechowice-Dziedzice pod adresem Junacka 2. Telefon do przedszkola to 322154421. Nr faksu: 322154421. Przedszkole mieści się na terytorium gminy Czechowice-Dziedzice, powiat bielski , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 27200003500000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce była równa 100, z czego 53 to dziewczynki, a 47 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 1 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 9. Powiat bielski ma zarejestrowane 55 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 4443 uczniów w powiecie przypada 55 innych przedszkoli (80,78 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Czechowice-Dziedzice: 21
  • w gminie Czechowice-Dziedzice: 25
  • powiat bielski: 60
  • województwo śląskie: 2020

Mapa