Szkoła Podstawowa Nr 24


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 24

Patron "Gustaw Morcinek"

Adres Szkoła Podstawowa Nr 24

Lilli Wenedy 19
Miejscowość Gdańsk
Kod pocztowy 80-419
Gmina miasto Gdańsk
Powiat Gdańsk
Województwo pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 24

583412932
Strona
Regon 00021413200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 24 znajduje się w miejscowości Gdańsk pod adresem Lilli Wenedy 19. Nr tel. do szkoły podstawowej to 583412932. Nr fax: 583412932. Instytucja szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Gdańsk, powiat Gdańsk , województwo pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www jednostki szkolnej można znaleźć pod adresem www.sp24gdansk.home.pl. Placówka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00021413200000.

Szkoła Podstawowa Nr 24 rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających naukę w placówce była równa 333, z czego 171 to uczennice, a 162 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 53 nauczycieli, z czego 44 na pełen etat oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 4,89. Powiat gdańsk ma zarejestrowane 85 szkół podstawowych, a województwo pomorskie - 683. Na 23742 uczniów w powiecie przypada 85 innych szkół podstawowych (279,32 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 224,51 (153341 uczniów na 683 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Gdańsk: 128
  • w gminie Gdańsk: 128
  • powiat Gdańsk: 128
  • województwo pomorskie: 749

Mapa