Akademickie Gimnazjum W Gdańsku - Magellanum


Najważniejsze informacje - Akademickie Gimnazjum W Gdańsku - Magellanum

Adres Akademickie Gimnazjum W Gdańsku - Magellanum

Aleja Legionów 13A
Miejscowość Gdańsk
Kod pocztowy 80-444
Gmina miasto Gdańsk
Powiat Gdańsk
Województwo pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Akademickie Gimnazjum W Gdańsku - Magellanum

583252480
Strona
Regon 22174141000000
Organ prowadzący Sławomir Zakrzewicz

Akademickie Gimnazjum W Gdańsku - Magellanum znajduje się w miejscowości Gdańsk pod adresem Aleja Legionów 13A. Nr tel. do gimnazjum to 583252480. Fax: 583252485. Gimnazjum działa na obszarze gminy Gdańsk, powiat Gdańsk , województwo pomorskie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Witrynę internetową gimnazjum znajdziemy pod adresem magellanum.edu.pl. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 22174141000000. Organ rejestrujący dla Akademickie Gimnazjum W Gdańsku - Magellanum to gmina.

Nauka w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty egzaminu w postaci odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat gdańsk ma zarejestrowane 62 gimnazja, a województwo pomorskie - 426. Na 10782 uczniów w powiecie przypada 62 innych jednostek gimnazjalnych (173,9 na placówkę), a średnia w województwie to 164,24 (69965 uczniów na 426 placówek).

Mapa