Szkoła Podstawowa Nr 69


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 69

Patron im. Gen. Stanisława Sosabowskiego

Adres Szkoła Podstawowa Nr 69

Zielony Trójkąt 1
Miejscowość Gdańsk
Kod pocztowy 80-869
Gmina miasto Gdańsk
Powiat Gdańsk
Województwo pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 69

583430502
Strona
Regon 19183542300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 69 znajduje się w miejscowości Gdańsk pod adresem Zielony Trójkąt 1. Nr tel. do szkoły podstawowej to 583430502. Nr faksu: 583430502. Jednostka szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Gdańsk, powiat Gdańsk , województwo pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową instytucji edukacyjnej można znaleźć pod adresem www.szkola69.cba.pl. Instytucja szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 19183542300000.

Szkoła Podstawowa Nr 69 edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 254, z czego 116 to dziewczynki, a 138 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 28 nauczycieli, z czego 24 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 6. Powiat gdańsk ma zarejestrowane 85 szkół podstawowych, a województwo pomorskie - 683. Na 23742 uczniów w powiecie przypada 85 innych szkół podstawowych (279,32 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 224,51 (153341 uczniów na 683 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Gdańsk: 128
  • w gminie Gdańsk: 128
  • powiat Gdańsk: 128
  • województwo pomorskie: 749

Mapa