Szkoła Podstawowa Nr 2


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 2

Adres Szkoła Podstawowa Nr 2

Jaroszowicka 100
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 2

322169528
Regon 00072580300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 2 znajduje się w miejscowości Tychy pod adresem Jaroszowicka 100. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 322169528. Numer fax: 322169528. Placówka edukacyjna znajduje się na terenie gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www instytucji szkolnej znajdziemy pod adresem www.sp2tychy.republika.pl. Instytucja szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00072580300000.

Szkoła Podstawowa Nr 2 przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce była równa 132, z czego 65 to dziewczynki, a 67 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 10 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,5. Powiat tychy ma zarejestrowane 23 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 6473 uczniów w powiecie przypada 23 innych szkół podstawowych (281,43 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Tychy: 46
  • w gminie Tychy: 46
  • powiat Tychy: 46
  • województwo śląskie: 2020

Mapa