Szkoła Podstawowa Nr 18


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 18

Patron Święta Anna

Adres Szkoła Podstawowa Nr 18

Półkole 11
Miejscowość Kraków
Kod pocztowy 31-559
Gmina miasto Kraków
Powiat Kraków
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 18

124115303
Strona
Regon 00070980400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 18 mieści się w miejscowości Kraków pod adresem Półkole 11. Numer tel. do szkoły to 124115303. Faks: 124115303. Instytucja szkolna mieści się na obszarze gminy Kraków, powiat Kraków , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www jednostki szkolnej odwiedzimy pod adresem www.sp18.krakow.pl. Jednostka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00070980400000.

Szkoła Podstawowa Nr 18 rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 162, z czego 79 stanowiły dziewczynki, a 83 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 21 nauczycieli, z czego 7 na pełen etat oraz 14 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 0,5. Powiat kraków ma zarejestrowane 148 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 35284 uczniów w powiecie przypada 148 innych szkół podstawowych (238,41 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Kraków: 263
  • w gminie Kraków: 263
  • powiat Kraków: 263
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa