Samorządowe Przedszkole Nr 124 W Krakowie


Najważniejsze informacje - Samorządowe Przedszkole Nr 124 W Krakowie

Patron Dębinka

Adres Samorządowe Przedszkole Nr 124 W Krakowie

Zwycięstwa 22
Miejscowość Kraków
Kod pocztowy 31-563
Gmina miasto Kraków
Powiat Kraków
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Samorządowe Przedszkole Nr 124 W Krakowie

124143742
Strona
Regon 12134390100000
Organ prowadzący Gmina

Samorządowe Przedszkole Nr 124 W Krakowie mieści się w miejscowości Kraków pod adresem Zwycięstwa 22. Numer tel. do przedszkola to 124143742. Nr fax: 124143742. Placówka przedszkolna mieści się na terenie gminy Kraków, powiat Kraków , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www jednostki przedszkolnej można znaleźć pod adresem p124.przedszkola.net.pl. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 12134390100000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 123, z czego 53 to uczennice, a 70 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 1 na cały etat oraz 11 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 0,09. Powiat kraków ma zarejestrowane 271 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 17964 uczniów w powiecie przypada 271 innych przedszkoli (66,29 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Kraków: 263
  • w gminie Kraków: 263
  • powiat Kraków: 263
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa