Szkoła Podstawowa Nr 114


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 114

Patron Arkady Fiedler

Adres Szkoła Podstawowa Nr 114

Łąkowa 31
Miejscowość Kraków
Kod pocztowy 31-443
Gmina miasto Kraków
Powiat Kraków
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 114

124110280
Strona
Regon 00070741000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 114 znajduje się w miejscowości Kraków pod adresem Łąkowa 31. Telefon do szkoły podstawowej to 124110280. Fax: 124110280. Placówka szkolna ma lokalizację na terytorium gminy Kraków, powiat Kraków , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www jednostki edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.sp114krakow.neostrada.pl. Instytucja szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00070741000000.

Szkoła Podstawowa Nr 114 edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce to 338, z czego 168 to uczennice, a 170 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 34 nauczycieli, z czego 25 na cały etat oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 2,78. Powiat kraków ma zarejestrowane 148 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 35284 uczniów w powiecie przypada 148 innych szkół podstawowych (238,41 na placówkę), a średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Kraków: 263
  • w gminie Kraków: 263
  • powiat Kraków: 263
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa