Szkoła Podstawowa Nr 1


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 1

Patron Henryk Sienkiewicz

Adres Szkoła Podstawowa Nr 1

Główna 12
Miejscowość Szczawnica
Kod pocztowy 34-460
Gmina Szczawnica
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 1

182622601
Regon 49067592000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 1 mieści się w miejscowości Szczawnica pod adresem Główna 12. Numer tel. do szkoły podstawowej to 182622601. Numer fax: 182622601. Jednostka szkolna mieści się na obszarze gminy Szczawnica, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy placówki szkolnej odwiedzimy pod adresem www.sp1.szczawnica.pl. Jednostka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 49067592000000.

Szkoła Podstawowa Nr 1 naucza dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 358, z czego 183 to dziewczynki, a 175 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 32 nauczycieli, z czego 28 na pełen etat oraz 4 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 7. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 109 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 15522 uczniów w powiecie przypada 109 innych szkół podstawowych (142,4 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Szczawnica: 3
  • w gminie Szczawnica: 4
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa