Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Szlachtowej


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Szlachtowej

Patron Jan Paweł II

Adres Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Szlachtowej

Jana Pawła II 25
Miejscowość Szlachtowa
Kod pocztowy 34-460
Gmina Szczawnica
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Szlachtowej

182620100
Regon 49066965700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Szlachtowej znajduje się w miejscowości Szlachtowa pod adresem Jana Pawła II 25. Nr tel. do szkoły to 182620100. Nr fax: 182620100. Jednostka szkolna ma lokalizację na terenie gminy Szczawnica, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www instytucji szkolnej znajdziemy pod adresem www.sp3-szczawnica.iaw.pl. Jednostka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 49066965700000.

Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Szlachtowej naucza uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce była równa 108, z czego 57 stanowiły dziewczynki, a 51 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 23 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 16 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,21 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,44. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 109 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 15522 uczniów w powiecie przypada 109 innych szkół podstawowych (142,4 na placówkę), a średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Szlachtowa: 1
  • w gminie Szczawnica: 4
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa