Państwowa Szkoła Muzyczna I St. W Brzezinach


Najważniejsze informacje - Państwowa Szkoła Muzyczna I St. W Brzezinach

Adres Państwowa Szkoła Muzyczna I St. W Brzezinach

św. Anny 33/35
Miejscowość Brzeziny
Kod pocztowy 95-060
Gmina miasto Brzeziny
Powiat brzeziński
Województwo łódzkie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna

Telefon Państwowa Szkoła Muzyczna I St. W Brzezinach

468742317
Regon 00027758100000
Organ prowadzący Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego

Państwowa Szkoła Muzyczna I St. W Brzezinach znajduje się w miejscowości Brzeziny pod adresem św. Anny 33/35. Numer tel. do placówki to 468742317. Fax: 468742317. Placówka znajduje się na obszarze gminy Brzeziny, powiat brzeziński , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 00027758100000.

W 2013 roku ogólna ilość kursantów pobierających naukę w placówce to 121, z czego 75 to słuchaczki, a 46 stanowili słuchacze. W placówce pracuje łącznie 17 nauczycieli, z czego 7 na pełen etat oraz 10 w niepełnym wymiarze godzin. Na ucznia przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 0,7. Powiat brzeziński ma zarejestrowane 7 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo łódzkie - 891. Na 129 uczniów w powiecie przypada 7 innych placówek edukacyjnych (18,43 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 8,98 (8005 wychowanków na 891 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Brzeziny: 7
  • w gminie Brzeziny: 7
  • powiat brzeziński: 20
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa