Sps


Najważniejsze informacje - Sps

Adres Sps

Bolesława Chrobrego 83
Miejscowość Łbiska
Kod pocztowy 05-502
Gmina Piaseczno
Powiat piaseczyński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Sps

227562565
Strona
Regon 01618560700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Sps mieści się w miejscowości Łbiska pod adresem Bolesława Chrobrego 83. Numer tel. do szkoły to 227562565. Numer fax: 227574863. Jednostka szkolna znajduje się na terenie gminy Piaseczno, powiat piaseczyński , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Witrynę internetową jednostki szkolnej znajdziemy pod adresem www.zsslbiska. Jednostka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 01618560700000.

Sps przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 40, z czego 14 stanowiły dziewczynki, a 26 to chłopcy. Powiat piaseczyński ma zarejestrowane 45 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 12747 uczniów w powiecie przypada 45 innych szkół podstawowych (283,27 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Mapa