Spdp


Najważniejsze informacje - Spdp

Adres Spdp

Bolesława Chrobrego 83
Miejscowość Łbiska
Kod pocztowy 05-502
Gmina Piaseczno
Powiat piaseczyński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia publiczna

Telefon Spdp

227562565
Strona
Regon 01582376700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Spdp znajduje się w miejscowości Łbiska pod adresem Bolesława Chrobrego 83. Nr tel. do placówki to 227562565. Faks: 227574863. Placówka mieści się na terytorium gminy Piaseczno, powiat piaseczyński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę www placówki znajdziemy pod adresem www.zsslbiska.neostrada.pl. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 01582376700000.

W 2013 roku całkowita ilość kursantów pobierających naukę w placówce była równa 31, z czego 15 to słuchaczki, a 16 stanowili słuchacze. Powiat piaseczyński ma zarejestrowane 59 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo mazowieckie - 1721. Na 53 uczniów w powiecie przypada 59 innych placówek edukacyjnych (0,9 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,16 (14042 uczniów na 1721 placówek).

Mapa