Gimnazjum Specjalne Nr 6


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne Nr 6

Adres Gimnazjum Specjalne Nr 6

B. Chrobrego 83
Miejscowość Łbiska
Kod pocztowy 05-502
Gmina Piaseczno
Powiat piaseczyński
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Strona
Regon 01735116600010
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Specjalne Nr 6 mieści się w miejscowości Łbiska pod adresem B. Chrobrego 83. Placówka gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Piaseczno, powiat piaseczyński , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.zss1.neostrada.pl. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 01735116600010.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty testu w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczących się w placówce była równa 10, z czego 5 stanowiły uczennice, a 5 stanowili gimnazjaliści. Powiat piaseczyński ma zarejestrowane 33 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 4899 uczniów w powiecie przypada 33 innych jednostek gimnazjalnych (148,45 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Mapa

gimnazjum