Samorządowe Przedszkole W Wyszynie


Najważniejsze informacje - Samorządowe Przedszkole W Wyszynie

Adres Samorządowe Przedszkole W Wyszynie

2
Miejscowość Wyszyna
Kod pocztowy 09-411
Gmina Stara Biała
Powiat płocki
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Samorządowe Przedszkole W Wyszynie

243662199
Strona
Regon 14375836400000
Organ prowadzący Gmina

Samorządowe Przedszkole W Wyszynie mieści się w miejscowości Wyszyna pod adresem 2. Telefon do przedszkola to 243662199. Nr fax: 243662199. Przedszkole działa na obszarze gminy Stara Biała, powiat płocki , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.wyszyna.pl. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 14375836400000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 51, z czego 27 stanowiły uczennice, a 24 to chłopcy. Powiat płocki ma zarejestrowane 24 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1825 uczniów w powiecie przypada 24 innych przedszkoli (76,04 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Mapa