Punkt Przedszkolny W Przerośli


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny W Przerośli

Adres Punkt Przedszkolny W Przerośli

Rynek 11
Miejscowość Przerośl
Kod pocztowy 16-427
Gmina Przerośl
Powiat suwalski
Województwo podlaskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia publiczna

Telefon Punkt Przedszkolny W Przerośli

875691009
Regon 79000474700001
Organ prowadzący Gmina

Punkt Przedszkolny W Przerośli mieści się w miejscowości Przerośl pod adresem Rynek 11. Nr tel. do przedszkola to 875691009. Numer faksu: 875691007. Przedszkole mieści się na obszarze gminy Przerośl, powiat suwalski , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 79000474700001.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 21, z czego 11 to uczennice, a 10 stanowili chłopcy. Powiat suwalski ma zarejestrowane 14 przedszkoli, a województwo podlaskie - 329. Na 206 uczniów w powiecie przypada 14 innych przedszkoli (14,71 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 67,87 (22330 dzieci w wieku przedszkolnym na 329 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Przerośl: 1
  • w gminie Przerośl: 3
  • powiat suwalski: 20
  • województwo podlaskie: 499

Mapa