Punkt Przedszkolny "poziomka"


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny "Poziomka"

Adres Punkt Przedszkolny "Poziomka"

Grabica 66
Miejscowość Grabica
Kod pocztowy 97-306
Gmina Grabica
Powiat piotrkowski
Województwo łódzkie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia niepubliczna
Regon 59225211900000
Organ prowadzący Szydłowskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Przyj"

Punkt Przedszkolny "poziomka" mieści się w miejscowości Grabica pod adresem Grabica 66. Jednostka przedszkolna działa na terytorium gminy Grabica, powiat piotrkowski , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 59225211900000. Organ rejestrujący dla Punkt Przedszkolny "poziomka" to gmina.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat piotrkowski ma zarejestrowane 17 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 913 uczniów w powiecie przypada 17 innych przedszkoli (53,71 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 75,95 (50510 dzieci w wieku przedszkolnym na 665 placówek).

Mapa