Publiczne Przedszkole W Głowaczowie


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole W Głowaczowie

Adres Publiczne Przedszkole W Głowaczowie

Warecka 10
Miejscowość Głowaczów
Kod pocztowy 26-903
Gmina Głowaczów
Powiat kozienicki
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole W Głowaczowie

486233179
Regon 67099645000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole W Głowaczowie znajduje się w miejscowości Głowaczów pod adresem Warecka 10. Nr tel. do przedszkola to 486233179. Placówka przedszkolna mieści się na obszarze gminy Głowaczów, powiat kozienicki , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 67099645000000.

Do przedszkola chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 59, z czego 33 stanowiły uczennice, a 26 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 5 nauczycieli, z czego 4 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4. Powiat kozienicki ma zarejestrowane 17 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1065 uczniów w powiecie przypada 17 innych przedszkoli (62,65 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Głowaczów: 3
  • w gminie Głowaczów: 5
  • powiat kozienicki: 37
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa