Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Głowaczowie


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Głowaczowie

Patron Jan Paweł II

Adres Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Głowaczowie

Warecka 10
Miejscowość Głowaczów
Kod pocztowy 26-903
Gmina Głowaczów
Powiat kozienicki
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Głowaczowie

486231068
Regon 67196398300000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Głowaczowie znajduje się w miejscowości Głowaczów pod adresem Warecka 10. Numer telefonu do szkoły to 486231068. Numer faksu: 486231068. Szkoła gimnazjalna działa na obszarze gminy Głowaczów, powiat kozienicki , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową gimnazjum można odwiedzić pod adresem gimglowaczow.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 67196398300000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty testu w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk uzyskuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczących się w placówce była równa 141, z czego 78 stanowiły dziewczynki, a 63 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 22 nauczycieli, z czego 13 na pełen etat oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,44. Powiat kozienicki ma zarejestrowane 14 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 2018 uczniów w powiecie przypada 14 innych placówek gimnazjalnych (144,14 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Głowaczów: 3
  • w gminie Głowaczów: 5
  • powiat kozienicki: 37
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.05-1.650.1
2006-3.18-1.21-0.2
2007-0.83-4.83-6.59
20081.24-3.281.04
2009-2.89-3.18-2.81
20101.71-2.35-2.36
20111.51-2.74-1.85
Rok Szkoła Gmina Powiat
200512-0.183.53
20061.72-0.923.53
2007-1.27-4.75-4.84
20082.52-3.27-0.06
20093.19-2.490.54
20101.54-2.591.84
20114.55-2.48-1.14

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa