Publiczna Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa

Patron im. Tadeusza Kościuszki

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa

Warecka 10
Miejscowość Głowaczów
Kod pocztowy 26-903
Gmina Głowaczów
Powiat kozienicki
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa

486231208
Regon 00067568900000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa mieści się w miejscowości Głowaczów pod adresem Warecka 10. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 486231208. Numer faksu: 486231208. Szkoła podstawowa ma lokalizację na terytorium gminy Głowaczów, powiat kozienicki , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00067568900000.

Publiczna Szkoła Podstawowa rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 230, z czego 113 to dziewczynki, a 117 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 25 nauczycieli, z czego 21 na pełen etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 5,25. Powiat kozienicki ma zarejestrowane 31 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 4162 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół podstawowych (134,26 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Głowaczów: 3
  • w gminie Głowaczów: 5
  • powiat kozienicki: 37
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa