Publiczne Gimnazjum Nr 3


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 3

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 3

Załuskiego 57
Miejscowość Kobyłka
Kod pocztowy 05-230
Gmina miasto Kobyłka
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 3

227861571
Strona
Regon 01607301500000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr 3 mieści się w miejscowości Kobyłka pod adresem Załuskiego 57. Telefon do szkoły to 227861571. Nr fax: 227861572. Placówka gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Kobyłka, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem zsp3.edu.pl. Jednostka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 01607301500000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki testu w formie odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk otrzymuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 235, z czego 109 to uczennice, a 126 stanowili uczniowie. Powiat wołomiński ma zarejestrowane 41 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 6967 uczniów w powiecie przypada 41 innych jednostek gimnazjalnych (169,93 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.52-0.550.72
20067.820.043.77
20074-0.442.96
20087.310.933.22
20097.37-0.354.81
2010-1.11-0.24-1.66
20119.21.478.6
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051-4.11.37
20063.96-0.741.41
20077.07-1.683.35
20086.84-2.052.77
20097.16-1.883.32
20106.57-0.632.9
20116.23-1.394.7

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa