Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6

Patron BRAK

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6

Kopernika 7
Miejscowość Boguszów-Gorce
Kod pocztowy 58-372
Gmina miasto Boguszów-Gorce
Powiat wałbrzyski
Województwo dolnośląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6

748449254
Strona
Regon 00069126329113
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 mieści się w miejscowości Boguszów-Gorce pod adresem Kopernika 7. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 748449254. Fax: 748449254. Placówka szkolna działa na terytorium gminy Boguszów-Gorce, powiat wałbrzyski , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy instytucji szkolnej znajdziemy pod adresem www.psp6boguszow-gorce.pl. Placówka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00069126329113.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dzieci pobierających edukację w placówce była równa 212, z czego 117 to uczennice, a 95 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 21 nauczycieli, z czego 18 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 6. Powiat wałbrzyski ma zarejestrowane 38 szkół podstawowych, a województwo dolnośląskie - 793. Na 8944 uczniów w powiecie przypada 38 innych szkół podstawowych (235,37 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 202,45 (160540 uczniów na 793 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Boguszów-Gorce: 2
  • w gminie Boguszów-Gorce: 2
  • powiat wałbrzyski: 45
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa