Gimnazjum Nr 1 W Boguszowie-gorcach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1 W Boguszowie-Gorcach

Adres Gimnazjum Nr 1 W Boguszowie-Gorcach

WARYŃSKIEGO 10
Miejscowość Boguszów-Gorce
Kod pocztowy 58-370
Gmina miasto Boguszów-Gorce
Powiat wałbrzyski
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 1 W Boguszowie-Gorcach

748449473
Strona
Regon 89104087700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 W Boguszowie-gorcach znajduje się w miejscowości Boguszów-Gorce pod adresem WARYŃSKIEGO 10. Telefon do gimnazjum to 748449473. Fax: 748449473. Gimnazjum funkcjonuje na terenie gminy Boguszów-Gorce, powiat wałbrzyski , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem GIM1BOGUSZOW.PL. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 89104087700000.

Nauka w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Rezultaty testu w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 286, z czego 140 stanowiły dziewczynki, a 146 stanowili chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 27 nauczycieli, z czego 19 w pełnym wymiarze godzin oraz 8 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2,38. Powiat wałbrzyski ma zarejestrowane 32 gimnazja, a województwo dolnośląskie - 506. Na 4495 uczniów w powiecie przypada 32 innych gimnazjów (140,47 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 153,38 (77610 dzieci w wieku gimnazjalnym na 506 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Boguszów-Gorce: 2
  • w gminie Boguszów-Gorce: 2
  • powiat wałbrzyski: 45
  • województwo dolnośląskie: 1134

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.21-3.62-1.97
20062.860.311.97
2007-0.03-0.31-2.08
20082.131.09-1.17
20090.69-0.55-2.43
2010-0.76-0.26-1.73
20110.64-1.36-2.49
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.36-1.02-3.62
20060.55-0.17-0.31
2007-0.79-1.03-2.51
2008-0.7-0.42-3.24
2009-0.28-0.74-3.29
20100.4-1.4-2.57
20110.5-1.79-3.65

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa