Technikum Uzupełniające Nr 1 W Augustowie


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające Nr 1 W Augustowie

Adres Technikum Uzupełniające Nr 1 W Augustowie

Kard. Wyszyńskiego 3
Miejscowość Augustów
Kod pocztowy 16-300
Gmina miasto Augustów
Powiat augustowski
Województwo podlaskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Uzupełniające Nr 1 W Augustowie

876432861
Strona
Regon 20016211000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Uzupełniające Nr 1 W Augustowie mieści się w miejscowości Augustów pod adresem Kard. Wyszyńskiego 3. Telefon do szkoły to 876432861. Numer faksu: 876432861. Szkoła średnia o profilu technicznym ma lokalizację na terenie gminy Augustów, powiat augustowski , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Witrynę internetową technicznej szkoły ponadgimnazjalnej odwiedzimy pod adresem ace.pol.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym figuruje w rejestrze pod numerem 20016211000000.

Słuchacz technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zdaniu egzaminu dojrzałości.

Powiat augustowski ma zarejestrowane 5 szkoł technicznych, a województwo podlaskie - 111. Na 1017 uczniów w powiecie przypada 5 innych techników (203,4 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 168,32 (18684 wychowanków na 111 placówek).

Mapa