Niepubliczne Przedszkole "absolwent"


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Przedszkole "Absolwent"

Adres Niepubliczne Przedszkole "Absolwent"

Jasna 2
Miejscowość Olsztyn
Kod pocztowy 10-427
Gmina miasto Olsztyn
Powiat Olsztyn
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Niepubliczne Przedszkole "Absolwent"

895336080
Strona
Regon 51003096300035
Organ prowadzący Zofia Rączkiewicz

Niepubliczne Przedszkole "absolwent" mieści się w miejscowości Olsztyn pod adresem Jasna 2. Nr tel. do przedszkola to 895336080. Nr faksu: 895336080. Przedszkole ma lokalizację na terenie gminy Olsztyn, powiat Olsztyn , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Witrynę internetową przedszkola znajdziemy pod adresem absolwent.edu.pl. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 51003096300035. Organ rejestracyjny dla Niepubliczne Przedszkole "absolwent" to gmina.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat olsztyn ma zarejestrowane 67 przedszkoli, a województwo warmińsko-mazurskie - 338. Na 3504 uczniów w powiecie przypada 67 innych przedszkoli (52,3 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 63,16 (21349 dzieci w wieku przedszkolnym na 338 placówek).

Mapa