Przedszkole W Sicinach


Najważniejsze informacje - Przedszkole W Sicinach

Adres Przedszkole W Sicinach

82
Miejscowość Siciny
Kod pocztowy 56-215
Gmina Niechlów
Powiat górowski
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole W Sicinach

655495176
Regon 02076062300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole W Sicinach mieści się w miejscowości Siciny pod adresem - 82. Telefon do przedszkola to 655495176. Nr faksu: 655435194. Placówka przedszkolna działa na terytorium gminy Niechlów, powiat górowski , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 02076062300000.

Do przedszkola chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce była równa 55, z czego 27 stanowiły uczennice, a 28 stanowili chłopcy. Powiat górowski ma zarejestrowane 13 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 896 uczniów w powiecie przypada 13 innych przedszkoli (68,92 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 65,66 (52201 przedszkolaków na 795 placówek).

Mapa