Przedszkole W Lusowie


Najważniejsze informacje - Przedszkole W Lusowie

Patron Chatka Misia Uszatka

Adres Przedszkole W Lusowie

POZNAŃSKA 4
Miejscowość Lusowo
Kod pocztowy 62-080
Gmina Tarnowo Podgórne
Powiat poznański
Województwo wielkopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole W Lusowie

618146553
Strona
Regon 63204884200000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole W Lusowie znajduje się w miejscowości Lusowo pod adresem POZNAŃSKA 4. Telefon do przedszkola to 618146553. Faks: 618146553. Placówka przedszkolna działa na terenie gminy Tarnowo Podgórne, powiat poznański , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www jednostki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.przedszkolewlusowie.pl. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 63204884200000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 50, z czego 31 to uczennice, a 19 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 8 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 3. Powiat poznański ma zarejestrowane 139 przedszkoli, a województwo wielkopolskie - 1094. Na 8359 uczniów w powiecie przypada 139 innych przedszkoli (60,14 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 74,47 (81467 dzieci w wieku przedszkolnym na 1094 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Lusowo: 2
  • w gminie Tarnowo Podgórne: 14
  • powiat poznański: 139
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa