Przedszkole W Biesalu


Najważniejsze informacje - Przedszkole W Biesalu

Adres Przedszkole W Biesalu

70
Miejscowość Biesal
Kod pocztowy 11-036
Gmina Gietrzwałd
Powiat olsztyński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole W Biesalu

895131204
Regon 51132157900000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole W Biesalu znajduje się w miejscowości Biesal pod adresem 70. Numer tel. do przedszkola to 895131204. Placówka przedszkolna mieści się na obszarze gminy Gietrzwałd, powiat olsztyński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 51132157900000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 39, z czego 24 stanowiły dziewczynki, a 15 to uczniowie. Powiat olsztyński ma zarejestrowane 40 przedszkoli, a województwo warmińsko-mazurskie - 338. Na 2123 uczniów w powiecie przypada 40 innych przedszkoli (53,08 na placówkę), a średnia w województwie to 63,16 (21349 przedszkolaków na 338 placówek).

Mapa