Szkoła Podstawowa Nr3


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr3

Patron im.Marszałka Józefa Piłsudskiego

Adres Szkoła Podstawowa Nr3

Głowackiego 47
Miejscowość Sulejówek
Kod pocztowy 05-071
Gmina miasto Sulejówek
Powiat miński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr3

227835500
Strona
Regon 01117980300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr3 znajduje się w miejscowości Sulejówek pod adresem Głowackiego 47. Nr tel. do szkoły podstawowej to 227835500. Fax: 227835019. Szkoła podstawowa działa na terytorium gminy Sulejówek, powiat miński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www szkoły podstawowej można znaleźć pod adresem sp3sulejowek.republika.pl. Placówka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01117980300000.

Szkoła Podstawowa Nr3 edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci pobierających naukę w placówce to 697, z czego 367 to dziewczynki, a 330 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 55 nauczycieli, z czego 51 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 12,75. Powiat miński ma zarejestrowane 55 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 11168 uczniów w powiecie przypada 55 innych szkół podstawowych (203,05 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Sulejówek: 4
  • w gminie Sulejówek: 4
  • powiat miński: 54
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa