Przedszkole Publiczne Nr 4 W łasku


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 4 W Łasku

Adres Przedszkole Publiczne Nr 4 W Łasku

łączna 1
Miejscowość Łask
Kod pocztowy 98-100
Gmina Łask
Powiat łaski
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 73149523400000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 4 W łasku mieści się w miejscowości Łask pod adresem łączna 1. Numer tel. do przedszkola to 436754460. Nr faksu: 436754460. Przedszkole funkcjonuje na obszarze gminy Łask, powiat łaski , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www przedszkola można znaleźć pod adresem www.pp4lask.com.pl. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 73149523400000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 146, z czego 76 stanowiły uczennice, a 70 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 11 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 5,5. Powiat łaski ma zarejestrowane 10 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 874 uczniów w powiecie przypada 10 innych przedszkoli (87,4 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 75,95 (50510 dzieci w wieku przedszkolnym na 665 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Łask: 11
  • w gminie Łask: 14
  • powiat łaski: 18
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa