Szkoła Podstawowa Im.marii Konopnickiej W Buczku Szkoła Filialna W Czestkowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im.marii Konopnickiej W Buczku Szkoła Filialna W Czestkowie

Adres Szkoła Podstawowa Im.marii Konopnickiej W Buczku Szkoła Filialna W Czestkowie

10c
Miejscowość Czestków B
Kod pocztowy 98-113
Gmina Buczek
Powiat łaski
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im.marii Konopnickiej W Buczku Szkoła Filialna W Czestkowie

436774322
Regon 00073369400001
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im.marii Konopnickiej W Buczku Szkoła Filialna W Czestkowie mieści się w miejscowości Czestków B pod adresem 10c. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 436774322. Fax: 436774322. Instytucja edukacyjna funkcjonuje na obszarze gminy Buczek, powiat łaski , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła podstawowa widnieje w rejestrze pod numerem 00073369400001.

Szkoła Podstawowa Im.marii Konopnickiej W Buczku Szkoła Filialna W Czestkowie przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci pobierających edukację w placówce była równa 132, z czego 67 stanowiły uczennice, a 65 to chłopcy. Powiat łaski ma zarejestrowane 21 szkół podstawowych, a województwo łódzkie - 830. Na 3011 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół podstawowych (143,38 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Mapa