Przedszkole Nr 15


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 15

Adres Przedszkole Nr 15

E.Osmańczyka 2
Miejscowość Mysłowice
Kod pocztowy 41-408
Gmina miasto Mysłowice
Powiat Mysłowice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 15

322223227
Regon 27055386000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 15 znajduje się w miejscowości Mysłowice pod adresem E.Osmańczyka 2. Numer telefonu do przedszkola to 322223227. Fax: 322223227. Jednostka przedszkolna znajduje się na obszarze gminy Mysłowice, powiat Mysłowice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 27055386000000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce była równa 75, z czego 41 to uczennice, a 34 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 9 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2. Powiat mysłowice ma zarejestrowane 22 przedszkola, a województwo śląskie - 1394. Na 2155 uczniów w powiecie przypada 22 innych przedszkoli (97,95 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Mysłowice: 37
  • w gminie Mysłowice: 37
  • powiat Mysłowice: 37
  • województwo śląskie: 2020

Mapa