Przedszkole Miejskie Nr 6 Tęczowa Szóstka


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 6 Tęczowa Szóstka

Adres Przedszkole Miejskie Nr 6 Tęczowa Szóstka

Broniewskiego 3
Miejscowość Legionowo
Kod pocztowy 05-120
Gmina miasto Legionowo
Powiat legionowski
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 6 Tęczowa Szóstka

227744413
Regon 01300405400000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 6 Tęczowa Szóstka mieści się w miejscowości Legionowo pod adresem Broniewskiego 3. Numer tel. do przedszkola to 227744413. Numer faksu: 227744413. Placówka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Legionowo, powiat legionowski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy przedszkola można odwiedzić pod adresem www.pm6.legionowo.pl. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 01300405400000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 171, z czego 92 stanowiły dziewczynki, a 79 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 16 nauczycieli, z czego 10 na pełen etat oraz 6 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1,67. Powiat legionowski ma zarejestrowane 49 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 2932 uczniów w powiecie przypada 49 innych przedszkoli (59,84 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Legionowo: 11
  • w gminie Legionowo: 11
  • powiat legionowski: 39
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa