Niepubliczne Liceum Profilowane Dla Dorosłych Zaoczne W Legionowie


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Liceum Profilowane Dla Dorosłych Zaoczne W Legionowie

Adres Niepubliczne Liceum Profilowane Dla Dorosłych Zaoczne W Legionowie

Jagiellońska 20
Miejscowość Legionowo
Kod pocztowy 05-120
Gmina miasto Legionowo
Powiat legionowski
Województwo mazowieckie
Typ Liceum profilowane
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Liceum Profilowane Dla Dorosłych Zaoczne W Legionowie

227745869
Regon 00051236100301
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego

Niepubliczne Liceum Profilowane Dla Dorosłych Zaoczne W Legionowie znajduje się w miejscowości Legionowo pod adresem Jagiellońska 20. Nr tel. do szkoły to 227745869. Fax: 227745869. Liceum mieści się na obszarze gminy Legionowo, powiat legionowski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Portal internetowy szkoły licealnej odwiedzimy pod adresem www.legionowo.zdz.edu.pl. Liceum znajduje się w rejestrze pod numerem 00051236100301. Jednostka rejestrująca dla Niepubliczne Liceum Profilowane Dla Dorosłych Zaoczne W Legionowie to powiat ziemski.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją również klasy dwujęzyczne, w których dane przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

Powiat legionowski ma zarejestrowane 11 liceów, a województwo mazowieckie - 793. Na 1382 uczniów w powiecie przypada 11 innych licealnych szkół średnich (125,64 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 121,96 (96715 uczniów na 793 placówek).

Mapa