Przedszkole Miejskie Nr 12


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 12

Patron Krol Maciuś

Adres Przedszkole Miejskie Nr 12

Królowej Jadwigi 7
Miejscowość Legionowo
Kod pocztowy 05-120
Gmina miasto Legionowo
Powiat legionowski
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 12

227745838
Regon 01300399400000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 12 znajduje się w miejscowości Legionowo pod adresem Królowej Jadwigi 7. Numer tel. do przedszkola to 227745838. Numer fax: 227745838. Jednostka przedszkolna mieści się na obszarze gminy Legionowo, powiat legionowski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy przedszkola odwiedzimy pod adresem pm12.legionowo.pl. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 01300399400000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce to 265, z czego 123 stanowiły dziewczynki, a 142 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 22 nauczycieli, z czego 18 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 4,5. Powiat legionowski ma zarejestrowane 49 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 2932 uczniów w powiecie przypada 49 innych przedszkoli (59,84 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Legionowo: 11
  • w gminie Legionowo: 11
  • powiat legionowski: 39
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa