Przedszkole Miejskie Integracyjne Nr 5


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Integracyjne Nr 5

Patron Miś Uszatek

Adres Przedszkole Miejskie Integracyjne Nr 5

KWIATOWA 80
Miejscowość Legionowo
Kod pocztowy 05-120
Gmina miasto Legionowo
Powiat legionowski
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Integracyjne Nr 5

223504141
Regon 01300406000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Integracyjne Nr 5 mieści się w miejscowości Legionowo pod adresem KWIATOWA 80. Nr tel. do przedszkola to 223504141. Faks: 223504141. Placówka przedszkolna funkcjonuje na obszarze gminy Legionowo, powiat legionowski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www placówki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem pm5.legionowo.pl. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 01300406000000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci pobierających edukację w placówce wynosiła 158, z czego 77 to uczennice, a 81 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 24 nauczycieli, z czego 18 na cały etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 3. Powiat legionowski ma zarejestrowane 49 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 2932 uczniów w powiecie przypada 49 innych przedszkoli (59,84 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Legionowo: 11
  • w gminie Legionowo: 11
  • powiat legionowski: 39
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa