Gimnazjum Nr 1


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1

Adres Gimnazjum Nr 1

ZAKOPIAŃSKA 4
Miejscowość Legionowo
Kod pocztowy 05-120
Gmina miasto Legionowo
Powiat legionowski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 14296313900000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 znajduje się w miejscowości Legionowo pod adresem ZAKOPIAŃSKA 4. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Legionowo, powiat legionowski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 14296313900000.

Nauka w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 179, z czego 84 stanowiły dziewczynki, a 95 stanowili gimnazjaliści. Powiat legionowski ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 2891 uczniów w powiecie przypada 16 innych jednostek gimnazjalnych (180,69 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Mapa

gimnazjum