Niepubliczne Przedszkole "misio"


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Przedszkole "Misio"

Adres Niepubliczne Przedszkole "Misio"

Modlińska 248D
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 03-152
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Niepubliczne Przedszkole "Misio"

228190550
Regon 01526902900000
Organ prowadzący Jolanta Janiszewska

Niepubliczne Przedszkole "misio" znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Modlińska 248D. Telefon do przedszkola to 228190550. Nr faksu: 228190550. Jednostka przedszkolna działa na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę www placówki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.misio.edu.pl. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01526902900000. Instytucja rejestracyjna dla Niepubliczne Przedszkole "misio" to gmina.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Mapa