Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego

Adres Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego

Sokołowska 28
Miejscowość Siedlce
Kod pocztowy 08-110
Gmina miasto Siedlce
Powiat Siedlce
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego

256326382
Strona
Regon 00051236100293
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego mieści się w miejscowości Siedlce pod adresem Sokołowska 28. Numer tel. do szkoły to 256326382. Numer faksu: 256444770. Szkoła o profilu zawodowym mieści się na obszarze gminy Siedlce, powiat Siedlce , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Stronę www szkoły zawodowej odwiedzimy pod adresem www.zdz.siedlce.pl. Szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 00051236100293. Instytucja rejestrująca] dla Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego to miasto na prawach powiatu.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w szkole licealnej i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Uczeń zdobywa edukację i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej nauka trwa trzy lata. Zależnie od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na praktykę zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący umiejętności praktyczne, o ile wychowanek podejdzie do nieobowiązkowego sprawdzaniu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podwyższać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat siedlce ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 931 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (116,38 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów na 201 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa