Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Towarzystwa "razem W Przyszłość"


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Towarzystwa "Razem W Przyszłość"

Adres Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Towarzystwa "Razem W Przyszłość"

Piastowska 8
Miejscowość Namysłów
Kod pocztowy 46-100
Gmina Namysłów
Powiat namysłowski
Województwo opolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Towarzystwa "Razem W Przyszłość"

774100530
Regon 16027459000001
Organ prowadzący Towarzystwo "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ"

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Towarzystwa "razem W Przyszłość" znajduje się w miejscowości Namysłów pod adresem Piastowska 8. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 774100530. Faks: 774100530. Szkoła zawodowa ma lokalizację na obszarze gminy Namysłów, powiat namysłowski , województwo opolskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 16027459000001. Instytucja rejestrująca] dla Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Towarzystwa "razem W Przyszłość" to powiat ziemski.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w liceum i technikum, ale tylko w zakresie podstawowym. Uczeń zyskuje wykształcenie i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym nauka zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez słuchacza. W szkole o profilu zawodowym szczególny nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający umiejętności zawodowe, o ile kursant podejdzie do nieobowiązkowego testu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat namysłowski ma zarejestrowane 5 szkoł zawodowych, a województwo opolskie - 64. Na 193 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół zawodowych (38,6 na placówkę), a średnia w województwie to 95,89 (6137 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 64 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa