Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Wejherowie


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Wejherowie

Adres Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Wejherowie

NANICKA 22
Miejscowość Wejherowo
Kod pocztowy 84-200
Gmina miasto Wejherowo
Powiat wejherowski
Województwo pomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Wejherowie

519737119
Strona
Regon 19078874000093
Organ prowadzący MARIUSZ SAMSEL

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Wejherowie znajduje się w miejscowości Wejherowo pod adresem NANICKA 22. Numer telefonu do szkoły to 519737119. Zasadnicza szkoła zawodowa ma lokalizację na obszarze gminy Wejherowo, powiat wejherowski , województwo pomorskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Witrynę internetową szkoły o profilu zawodowym znajdziemy pod adresem WWW.EXTERNUS.PL. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje w rejestrze pod numerem 19078874000093. Organ rejestracyjny dla Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Wejherowie to powiat ziemski.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w liceum i technikum, jednak tylko w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ nauka zajmuje trzy lata. W ramach zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez słuchacza. W szkole zawodowej główny nacisk położono na praktykę zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje ponad 60% całego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kwalifikacje praktyczne, o ile słuchacz podejdzie do dobrowolnego sprawdzaniu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat wejherowski ma zarejestrowane 10 szkoł zawodowych, a województwo pomorskie - 115. Na 895 uczniów w powiecie przypada 10 innych szkół zawodowych (89,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 118,92 (13676 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 115 placówek).

Mapa