Niepubliczna Szkoła Rzemiosła


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Szkoła Rzemiosła

Adres Niepubliczna Szkoła Rzemiosła

Kalwaryjska 3
Miejscowość Wejherowo
Kod pocztowy 84-200
Gmina miasto Wejherowo
Powiat wejherowski
Województwo pomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Szkoła Rzemiosła

586724487
Strona
Regon 00075808500039
Organ prowadzący Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP-Związek Pracodawców

Niepubliczna Szkoła Rzemiosła znajduje się w miejscowości Wejherowo pod adresem Kalwaryjska 3. Nr tel. do szkoły zawodowej to 586724487. Nr faksu: 586724487. ZSZ funkcjonuje na obszarze gminy Wejherowo, powiat wejherowski , województwo pomorskie. Organem nadzorującym jest organizacje związkowe. Stronę internetową szkoły o profilu zawodowym można znaleźć pod adresem www.cechwejherowo.pl. Szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 00075808500039. Jednostka rejestracyjna dla Niepubliczna Szkoła Rzemiosła to powiat ziemski.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, jednak tylko w obszarze podstawowym. Uczeń zyskuje edukację i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej edukacja obejmuje trzy lata. W obrębie zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez słuchacza. W ZSZ główny nacisk kładzie się na naukę zawodu. W związku z tym w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kompetencje zawodowe, o ile słuchacz podejdzie do nieobowiązkowego sprawdzaniu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat wejherowski ma zarejestrowane 10 szkoł zawodowych, a województwo pomorskie - 115. Na 895 uczniów w powiecie przypada 10 innych szkół zawodowych (89,5 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 118,92 (13676 uczniów na 115 placówek).

Mapa