Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych "notus"


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych "Notus"

Adres Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych "Notus"

WROCŁAWSKA 6
Miejscowość Jastrzębie-Zdrój
Kod pocztowy 44-335
Gmina miasto Jastrzębie-Zdrój
Powiat Jastrzębie-Zdrój
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych "Notus"

324740060
Strona
Regon 27684629500146
Organ prowadzący Henryk Zdziebło

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych "notus" znajduje się w miejscowości Jastrzębie-Zdrój pod adresem WROCŁAWSKA 6. Nr tel. do szkoły zawodowej to 324740060. Fax: 324740060. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje na terytorium gminy Jastrzębie-Zdrój, powiat Jastrzębie-Zdrój , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę www zasadniczej szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem www.notus.edu.pl. Szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 27684629500146. Organ rejestracyjny dla Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych "notus" to miasto na prawach powiatu.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, jednak wyłącznie w zakresie podstawowym. Kursant zdobywa edukację i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. W obrębie zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez słuchacza. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk położono na naukę zawodu. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% łącznego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kompetencje zawodowe, o ile słuchacz podejdzie do dobrowolnego testu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat jastrzębie-zdrój ma zarejestrowane 5 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 852 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół zawodowych (170,4 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów na 246 placówek).

Mapa