Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO 145
Miejscowość Rybnik
Kod pocztowy 44-251
Gmina miasto Rybnik
Powiat Rybnik
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 24180897100000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna znajduje się w miejscowości Rybnik pod adresem STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO 145. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje na terenie gminy Rybnik, powiat Rybnik , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. ZSZ funkcjonuje w rejestrze pod numerem 24180897100000.

Szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Młodzież zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym kształcenia trwa trzy lata. Zależnie od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez kursanta. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na praktykę zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kwalifikacje zawodowe, o ile słuchacz podejdzie do dobrowolnego egzaminu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub uzupełniać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 39, z czego 18 stanowiły kursantki, a 21 stanowili uczniowie. Powiat rybnik ma zarejestrowane 9 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 731 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół zawodowych (81,22 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 246 placówek).

Mapa