Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

os. Księcia Władysława 0
Miejscowość Żory
Kod pocztowy 44-240
Gmina miasto Żory
Powiat Żory
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

324345366
Strona
Regon 27209654900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 mieści się w miejscowości Żory pod adresem os. Księcia Władysława 0. Numer telefonu do szkoły to 324345366. Nr fax: 324345366. Szkoła zawodowa działa na terenie gminy Żory, powiat Żory , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www szkoły zawodowej odwiedzimy pod adresem www.zs1.zory.pl. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się w rejestrze pod numerem 27209654900000.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym edukacja zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez kursanta. W szkole o profilu zawodowym główny nacisk położono na naukę zawodu. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% łącznego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kwalifikacje zawodowe, o ile kursant podejdzie do dobrowolnego egzaminu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub uzupełniać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 355, z czego 163 to słuchaczki, a 192 to kursanci. Powiat żory ma zarejestrowane 3 szkoły zawodowe, a województwo śląskie - 246. Na 372 uczniów w powiecie przypada 3 innych szkół zawodowych (124 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów na 246 placówek).

Mapa