Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "bezpieczna Przystań"


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Bezpieczna Przystań"

Adres Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Bezpieczna Przystań"

Otolińska 21
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-410
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Uprawnienia niepubliczna
Regon 61023785600030
Organ prowadzący Beata Anna Rozkosz

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "bezpieczna Przystań" mieści się w miejscowości Płock pod adresem Otolińska 21. Placówka znajduje się na obszarze gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Placówka posiada wpis w rejestrze pod numerem 61023785600030. Instytucja rejestracyjna dla Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "bezpieczna Przystań" to miasto na prawach powiatu.

Powiat płock ma zarejestrowane 62 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo mazowieckie - 1721. Na 637 uczniów w powiecie przypada 62 innych placówek edukacyjnych (10,27 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,16 (14042 słuchaczy na 1721 placówek).

Mapa