Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Teb Edukacja W Zielonej Górze


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Teb Edukacja W Zielonej Górze

Adres Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Teb Edukacja W Zielonej Górze

Jedności 9/5
Miejscowość Zielona Góra
Kod pocztowy 65-018
Gmina miasto Zielona Góra
Powiat Zielona Góra
Województwo lubuskie
Typ Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Teb Edukacja W Zielonej Górze

683265227
Strona
Regon 30087914102328
Organ prowadzący TEB Edukacja Sp. z o.o. w Poznaniu

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Teb Edukacja W Zielonej Górze mieści się w miejscowości Zielona Góra pod adresem Jedności 9/5. Numer telefonu do placówki to 683265227. Nr fax: 683265227. Placówka funkcjonuje na obszarze gminy Zielona Góra, powiat Zielona Góra , województwo lubuskie. Organem zarządzającym jest spółka prawa handlowego. Stronę www placówki znajdziemy pod adresem www.teb.pl. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 30087914102328. Jednostka rejestrująca dla Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Teb Edukacja W Zielonej Górze to miasto na prawach powiatu.

Powiat zielona góra ma zarejestrowane 37 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo lubuskie - 337. Na 616 uczniów w powiecie przypada 37 innych placówek edukacyjnych (16,65 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 10,04 (3385 wychowanków na 337 placówek).

Mapa