Lubuska Akademia Rzemiosła


Najważniejsze informacje - Lubuska Akademia Rzemiosła

Adres Lubuska Akademia Rzemiosła

Reja 9
Miejscowość Zielona Góra
Kod pocztowy 65-076
Gmina miasto Zielona Góra
Powiat Zielona Góra
Województwo lubuskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Lubuska Akademia Rzemiosła

683272461
Regon 08035817900000
Organ prowadzący Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości

Lubuska Akademia Rzemiosła mieści się w miejscowości Zielona Góra pod adresem Reja 9. Telefon do szkoły zawodowej to 683272461. Numer faksu: 683271733. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się na terytorium gminy Zielona Góra, powiat Zielona Góra , województwo lubuskie. Organem nadzorującym jest związek rzemiosła polskiego. ZSZ widnieje w rejestrze pod numerem 08035817900000. Jednostka rejestrująca dla Lubuska Akademia Rzemiosła to miasto na prawach powiatu.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, ale tylko w obszarze podstawowym. Uczeń zdobywa edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy obejmuje trzy lata. W obrębie zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez ucznia. W szkole zawodowej główny nacisk położono na kształcenie zawodowe. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje ponad 60% całego czasu przypisanego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kompetencje zawodowe, o ile słuchacz podejdzie do nieobowiązkowego sprawdzaniu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również uzupełniać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat zielona góra ma zarejestrowane 7 szkoł zawodowych, a województwo lubuskie - 69. Na 768 uczniów w powiecie przypada 7 innych szkół zawodowych (109,71 na placówkę), a średnia w województwie to 83,9 (5789 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 69 placówek).

Mapa